Bezpośredni kontakt telefoniczny: +48 24 268 07 86, +48 603 600 862

0

Następne wydarzenie:

  • 00 DNI
  • 00 GODZ.
  • 00 MIN.
  • 00 SEK.
+

W Studni

Studnia jest miejscem przy którym ludzie mogą się spotkać, odpocząć, zaczerpnąć wody. W tradycji Starego Testamentu studnia była ważnym miejscem spotkania. Rebeka zostaje spotkana najpierw przy studni przez sługę Abrahama i staje się później żoną Izaaka. Przy studni Jakub spotyka swą przyszłą żonę Rachelę. Także przy studni Mojżesz poznaje swą żonę Seforę. Na tej podstawie możemy wnioskować, że motyw studni, z której wypływa źródlana woda, to symbol pierwszej miłości i zaślubin. Studnia jest także symbolem Tory – Prawa, z której wypływa wszelka życiowa mądrość. Orygenes w swym komentarzu pisze o „studni świętych Pism”, do których człowiek powinien przychodzić każdego dnia, aby czerpać wodę Ducha i donieść do swego domu pełny dzban.

Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze Studnia powstało w 2012 roku w Płocku. Dom powstał z myślą o młodzieży i ma charakter edukacyjno – formacyjny. Od 1 stycznia 2018 roku proponujemy Państwu sesje, szkoły formacyjne i rekolekcje, w których szczególną uwagę poświęca się pojedynczej osobie i jej indywidualności. W naszym domu rekolekcyjnym towarzyszymy osobom duchownym i świeckim w poszukiwaniu głębszego doświadczenia wiary i integralnego rozwoju: duchowego i psychicznego. MCEW Studnia współpracuje z cenionymi formatorami różnych szkół i ośrodków życia duchowego, którzy służą swoim osobistym doświadczeniem wiary oraz swoim przygotowaniem teologicznym, pedagogicznym i psychologicznym. Dom skupia się głównie na formacji do modlitwy Słowem Bożym metodą ignacjańską, na formacji biblijnej, kierownictwie duchowym i formacji ludzkiej.

Sesje i rekolekcje prowadzone są w klimacie pustyni, pełnego milczenia, z możliwością indywidualnych rozmów z kierownikiem duchowym. W czasie spotkań proponuje się różne drogi formacji pomagające w słuchaniu, zgłębianiu i przemodleniu Słowa Bożego. Formy pomocy dostosowane są do poziomu duchowego przygotowania poszczególnych uczestników, począwszy od początkujących do bardziej zaawansowanych w formacji ludzkiej i duchowej.